Ditt lösenord har återställts, kolla din e-post

Varukorg

Önskat antal biljetter finns ej. Vänligen försök med ett annat datum eller tidpunkt eller kontakta oss på telefon/mail så undersöker vi möjlighet till fler biljetter.

{{ticket.priceInclPackagedFormatted}}:- {{ticket.sumPriceFormatted}}:-
Rabatt {{cart.result.discountFormatted}}:- Totalpris inkl. moms {{cart.result.totalPriceFormatted}}:-
Gå till kassan

Avbeställningsskydd

Villkor för Avbeställningsskydd Box Office

Försäkringsperiod

 Avbeställningsskydd ska tecknas samtidigt med beställning av evenemang. Skyddet träder i kraft vid beställning och upphör att gälla i och med att evenemanget startar.

Skyddets omfång

 Avbeställningsskyddet ersätter:

Skyddet ersätter upp till SEK 20.000,- per person och per skadetillfälle, dock max. SEK 80.000 per beställning. Var uppmärksam på att skyddet inte kan tecknas av firmor, agenter och grupper större än 8 personer. Skyddet ersätter dig om du ej kan delta i ett bokat evenemang på grund av följande:
 - Akut sjukdom eller olycksfall som drabbar dig, medresenär eller närmaste anhörig.
 - Dödsfall som drabbar dig, nära anhörig eller medresenär.
- Brand eller inbrott som förorsakar väsentlig skada i din permanenta bostad i Sverige. Skall styrkas med kopia av polisanmälan.
- Skilsmässa , tillbakahållen semester eller arbetslöshet som omedelbart innan avresa drabbar dig eller medresenär. Skall styrkas med giltigt underlag.

Avbeställningskyddet ersätter inte:

 - sjukdom eller olycksfall som är känd då försäkringen trädde i kraft. Ej heller kostnader som beror på att vård/behandlingsbehov förelåg då skyddet trädde i kraft.
 - ersättning för kostnader vid graviditet eller komplikationer under graviditet.
 - kostnader, om datum för operation var fastställt vid tidpunkten för bokningen.
- kostnader som uppkommit på grund av att du dröjt med avbeställningen eller inte alls avbeställt evenemanget.
- kostnader som kan ersättas av annan försäkring, transportföretag, arrangör eller annan instans.
- kostnader som förhindrar resa beroende på saknade nödvändiga dokument (visum, pass, vouchers etc.)

Skadeanmälan

Kan du rimligen inte delta i ett bokat evenemang ska du innan evenemangets början skriftligen meddela detta till Box Office/Resia Travel Group på följande e-post adress: info@boxoffice.se.
 Box Office skickar därefter en skadeanmälan som skall fyllas i och kompletteras med giltiga intyg/underlag.
Vi kräver intyg/underlag som är av betydelse för bedömning av skadeärendet.
Akut sjukdom eller olycksfall/läkarintyg i original med datum, stämpel och kontaktuppgifter som är utfärdad av behandlande ojävig läkare.
Vid skada i bostaden ska intyg från hemförsäkringsbolag bifogas.
Vid inbrott ska kopia på polisanmälan bifogas.
Vid skilsmässa ska intyg från skatteverket bifogas.
Vid indragen semester eller arbetslöshet ska intyg från arbetsgivare i original med datum och kontaktuppgifter bifogas.
Vid dödsfall ska dödsattest eller dödsfallsintyg från skattemyndighet bifogas.

För att erhålla ersättning skall alla biljetter vara Box Office/Resia Travel Group tillhanda senast 14 dagar efter starttid för första försäkrade evenemang.

Resia
 Box Office
 Box 24212
 104 51 Stockholm