Ditt lösenord har återställts, kolla din e-post

Varukorg

Önskat antal biljetter finns ej. Vänligen försök med ett annat datum eller tidpunkt eller kontakta oss på telefon/mail så undersöker vi möjlighet till fler biljetter.

{{ticket.priceInclPackagedFormatted}}:- {{ticket.sumPriceFormatted}}:-
Rabatt {{cart.result.discountFormatted}}:- Totalpris inkl. moms {{cart.result.totalPriceFormatted}}:-
Gå till kassan

Bokningsvillkor

Box Office startade 1989 och har sedan dess sålt internationella evenemangsbiljetter till svenska kunder. Box Office ägs av  Resia Travel Group/Resia AB, är medlem i Svenska Resebyråföreningen och har resegaranti ställd hos Kammarkollegiet. 

Bindande beställningar

Box Office följer paketreselagen och tillämpar Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor.

1.1 Avtalet är bindande när beställaren har godkänt köpet via hemsidan. Pris och platstillgång kan endast garanteras när betalning är mottagen och Box Office har mottagit bekräftelse av vår leverantör. I samband med köp via hemsidan accepterar beställaren samtidigt Box Office köpvillkor.

1.2 För att ingå avtal med Box Office krävs det att du är minst 18 år gammal. Flera av våra leverantörer kräver att minderåriga ska resa i sällskap med myndig person.

1.3 Varje bekräftad bokning hos Box Office betraktas som slutgiltig, dvs. bokningen är inte ändrings- eller återbetalningsbar.

1.4 Box Office förbehåller sig rätten att annullera bokningen om hela eller delar av bokningen inte kan bekräftas av vår leverantör.

1.5 Ångerrätt gäller inte enligt Distans- eller hemförsäljningslag (2005:59 2 Kap 3 §) vid köp av Box Office produkter.

1.6 Vid köp av produkter som är paketerade inklusive hotell, föreligger särskilda villkor utöver våra normala villkor. Se punkt 10 – ”Särskilda villkor vid köp av produkter paketerade med hotell”.

 

Beställning och betalning

2.1 Vi accepterar VISA, Mastercard och Eurocard samt betalning via internetbank. Var uppmärksam på att kreditkortet endast kan vara knutet till en svensk bank. Box Office accepterar inte Visa Elektron eller Maestro kort som betalningssätt.

2.2 Vid bokningstillfället debiterar Box Office beloppet för samtliga redan bekräftade evenemang och tjänster i din beställning. Eventuella evenemang som är på förfrågan där Box Office inväntar bekräftelse från leverantör, debiteras först när evenemanget bekräftas. Detta tar normalt 1-3 arbetsdagar.

2.3 I samtliga priser ingår avgift till Box Office lokala agent samt Box Office bokningsavgift. Hotellskatt eller turistskatt kan tillkomma på plats vid paketarrangemang, se punkt 10 – ”Särskilda villkor vid köp av produkter paketerade med hotell”.

2.4 När vi mottagit din beställning skickas en beställningsbekräftelse till angiven e-post adress. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar din e-post då all kommunikation från Box Office i första hand sker till denna adress.

2.5 Vid bokningstillfället debiteras du för de biljetter i din bokning som redan är bekräftade. I de fall din bokning inkluderar biljetter på förfrågan, debiteras du för dessa först när evenemanget bekräftas från Box Office leverantör, normalt inom en till tre arbetsdagar. Debiterad summa vid bokningstillfället består således endast av bekräftade evenemang och tjänster vid detta tillfälle, biljetter på förfrågan debiteras senare. När samtliga biljetter i din bokning är bekräftade och debiterade skickas vouchers/biljetter till dig. Dessa skickas i vissa fall i olika försändelser beroende på evenemang. Du kan därför ibland erhålla dina vouchers/biljetter både per e-post och post/DHL till angiven leveransadress. Om biljetterna skickas med post/DHL meddelas du av Box Office när dessa är på väg till dig. Kontakta Box Office om du inte fått dina biljetter inom fem arbetsdagar om inget annat angivits.

2.6 När Box Office egen kvot av biljetter är slut, görs en förfrågan till vår leverantör. Beställningen är bindande. Betalning sker omgående om biljetterna blir bekräftade från leverantören.

2.7 I övrigt hänvisar vi till de särskilda regler som framgår på hemsidan i produktbeskrivningen för valt evenemang.

 

Regler gällande beställning av fotbollsbiljetter

3.1 Särskilda regler gäller för alla fotbollsmatcher och varierar beroende på match och liga. Dessa framgår i produktbeskrivningen på beställningssidan och det är mycket viktigt att beställaren  tar del av regler för vald fotbollsmatch innan beställning. I samband med köp av fotbollsbiljetter via hemsidan accepterar beställaren samtidigt Box Office särskilda köpvillkor för fotboll.

3.2 Ändringar i tid och datum förekommer och varierar beroende på match och liga. Det är därför beställarens skyldighet att ta del av aktuella matchdagar/tider som står på respektive fotbollslags hemsida. Box Office meddelar inte beställaren om matchdag/tid ändras.

3.3 Eftersom Box Office säljer biljetter till en fotbollsmatch och inte till en specifik spelare i laget, återbetalas inte biljetterna om spelaren ej spelar i matchen eller om spelaren bytt fotbollsklubb.

 

Utskick per post & DHL

4.1 Box Office friskriver sig ansvaret för försändelser som eventuellt försvinner i Postens hantering då biljetterna inte är försäkrade. A-postförsändelser och bortkomna eller skadade biljetter återbetalas/ersätts ej. Vi rekommenderar därför att välja DHL som leveranssätt eftersom Box Office då ansvarar för försändelsen och ersätter eventuella biljetter som försvinner i leveransen. Det är kunds ansvar att lämna korrekt leveransadress vid bokningstillfället. Har en felaktig adress lämnats, kan detta innebära extra kostnader som debiteras kunden i efterhand.

 

Inställda evenemang

5.1 Vid inställd musikal- och teaterföreställning sker full återbetalning.

5.2 Vid inställd pop/rock konsert gäller biljetten för det nya konsertdatumet.

5.3 I de fall en fotbollsmatch flyttas eller ställs in gäller olika regler beroende på match och liga samt, vilken veckodag matchen spelas. Box Office kontaktar dig med besked om vad som gäller för den match du bokat.

5.4 Övriga produkter som är beställda i samma order med inställt evenemang återbetalas ej, undantag för paketevenemang, se punkt 10 – ”Särskilda villkor vid köp av produkter paketerade med hotell”.

5.5 Box Office återbetalar inte kostnader för hotelleverans, telefonbeställning, ändringsavgift eller porto vid inställda evenemang.

5.6 Eftersom Box Office säljer biljetter till en föreställning och inte till en specifik artist i ensemblen, återbetalas inte biljetterna om denne ej medverkar i föreställningen.

5.7 Vid förekommande fall kan en administrationsavgift tillkomma.

 

Beställarens och deltagarens ansvar

6.1 Beställaren är skyldig att ta del av bokningsvillkor före köpet.

6.2 Beställaren är skyldig att ta del av eventuella regler och annan viktig information som kan stå på informationssidan för evenemanget. Beställaren ska vara särskilt uppmärksam på eventuella starttider som kan komma att ändras.

6.3 Beställaren ska kontrollera att e-post från Box Office inkommer till angiven e-postadress då all korrespondens sker via e-post.

6.4  Beställaren ska själv kontrollera voucher/biljetter till beställt evenemang så snart de erhållits. Observera att dessa i vissa fall kan skickas i olika försändelser beroende på evenemang. Du kan därför erhålla dina vouchers/biljetter både per e-post och post/DHL. Det är ditt ansvar som kund att säkerställa att du erhållit samtliga vouchers och biljetter innan avresa. Eventuella felaktigheter måste omedelbart påtalas till Box Office.

6.5 Beställaren ska meddela Box Office om denne inte mottagit beställningsbekräftelse som skickas per e-post inom 24 timmar efter gjord bokning. Box Office meddelar beställaren via e-post när voucher/biljetter skickas.

6.6 Beställaren och deltagaren ska upplysa Box Office om förhållanden som kan vara avgörande för att kunna delta i ett evenemang. Det kan vara allergi, handikapp, sjukdom eller annat tillstånd som är av betydelse. Är beställaren osäker på om det finns förhållanden som kan påverka, ska Box Office kontaktas innan beställningen genomförs. Specifika önskemål skall framföras i samband med beställning men Box Office garanterar inte att dessa önskemål  kan tillgodoses. Har beställaren inte informerat Box Office om att det föreligger specifika önskemål i förväg, mister kunden som oftast rätten till eventuell reklamation.

6.7 Beställaren ska säkerställa uppgifter såsom namn, namn på deltagare, adress, e-postadress och telefonnummer, samt att betalningsinformation är korrekt angiven vid beställning. Vid adressändring, ändring av e-postadress eller telefonnummer ska Box Office underrättas snarast möjligt. Namn i beställningen skall stämma överens med deltagares pass. Det är beställarens eget ansvar att kontrollera att namnen stämmer samt att säkerställa att denne innehar nödvändiga resedokument för evenemangets genomförande, t.ex. innehav av giltigt pass. Ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter kan leda till extra kostnader som resenären själv blir ansvarig för.

6.8 Deltagare ska ta med utskriven voucher till beställt arrangemang som är utskickat av Box Office. Eventuella kostnader som uppstår i förbindelse med att deltagare saknar relevanta dokument, bekostas av beställaren. Den utskrivna vouchern är ett värdebevis som måste uppvisas på plats, i vissa fall mot utbyte av originalbiljetter.

6.9 Beställaren ska upplysa Box Office om deltagare har annan nationalitet än svensk, i de fall då det på hemsidan framgår i beskrivningen av evenemanget att din nationalitet måste framgå.

6.10 Deltagare ska följa de anvisningar som ges av lokala guider eller annan person som leverantören av beställt evenemang samarbetar med. Deltagare förpliktigar sig till att följa de regler och hänvisningar som tillhandahålls lokalt på plats för inbokat evenemang. Bryter deltagare mot dessa regler kan leverantören eller dess representant på plats häva avtalet. Ingen ersättning utfaller då av Box Office.

6.11 Deltagare ska vara på plats i god tid för utlämnande av biljetter och infinna sig i god tid innan evenemangets början. Deltagare som inte utnyttjar sina biljetter, blir försenade eller får förhinder som ligger utanför Box Office kontroll, får inte ersättning/återbetalning. 

 

Fel och brister

7.1 Eventuella fel, brister eller klagomål ska framföras till Box Office leverantör på plats genom det nödnummer som står på vouchern. Blir problemet inte löst på plats ska Box Office kontaktas snarast möjligt, vardagar mellan kl 9.00 och 17.00 på telefonnummer 08-108800, för att kunna åtgärda eventuella fel och brister.

7.2 Om deltagaren inte kontaktar Box Office eller dess leverantör under sin vistelse med uppkomna problem förloras rätten till att reklamera. Eventuella utlägg utan samråd med Box Office bekostas ej.

7.3 Om resenären på egen hand bekostar en uppgradering av evenemangsbiljetter eller köp av annat hotellrum/tjänst på plats, godkänner Box Office ej återbetalning av dessa utlägg. Transaktionen anses då vara ett avtal direkt mellan deltagaren och hotellet/levernatören på plats.

7.4 När det gäller ovanstående krav om kompensation och/eller återbetalning ska Box Office kontaktas snarast möjligt och senast två månader efter hemkomst. Normal handläggningstid från det att vi tagit emot en reklamation är ca 30 dagar.Ändringar/avbeställningsregler

8.1 Biljetter köpta hos Box Office kan varken avbokas eller ombokas. Vid avbokning av kund sker ingen återbetalning från Box Office.

8.2 Överlåtelse av evenemang till en annan person är i vissa fall möjlig mot en kostnad. Kontakta kundservice för information om vad som gäller för just ditt evenemang.

8.3 Box Office leverantörer kan med kort varsel ställa in ett evenemang. Finns det inte möjlighet att hitta ett ersättningsevenemang görs en återbetalning.

8.4 Har du bokat en paketresa så sker ändringar och inställande i enlighet med paketreselagen, se punkt 10.

 

Den tekniska arrangörens ansvar

9.1 Box Office är inte ansvariga för brister, ändringar och avlysningar p.g.a. force majeure eller force majeureliknande händelser, d.v.s. händelser som arrangören vid avtalets ingående inte har haft möjlighet att förutse, avstyra eller avvärja (t.ex. avtalsbrott, strejk, väderlek, naturkatastrofer  m.m.).

9.2 Har du bokat en paketresa så sker ändringar och inställande i enlighet med paketreselagen, se punkt 10.

 

Särskilda villkor vid köp av produkter paketerade med hotell

Box Office följer paketreselagen och tillämpar Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor.

10.1 Samtliga paketresor går under paketreselagen.

10.2 Box Office säljer paket bestående av fotbollsbiljetter och hotell, samt biljetter till svenska evenemang tillsammans med hotell. Flygbiljetter ingår ej i Box Office paket.

10.3 Vid inställda paketevenemang (evenemangsbiljett + hotell) sker återbetalning i enlighet med paketreselagen.

10.4 Transfer till och från hotellet är inte inkluderat i Box Office priser. Box Office erbjuder transferbiljetter på vissa destinationer, se Box Office hemsida eller kontakta kundservice för mer information.

10.5 Turist- och hotellskatt kan tillkomma på plats och bekostas på egen hand direkt till hotellet.

10.6 Deltagare, som efter paketets början avviker ifrån eller ändrar på avtalet, är skyldig att informera Box Office om detta.

 

Övriga villkor

11.1 Box Office reserverar sig för eventuella skrivfel, tekniska fel och prisändringar till följd av ändrade inköpsförhållanden.

11.2 Box Office produktinformation är sammanställd av våra leverantörer. Den är publicerad i god tro och uppdateras kontinuerligt.

11.3 Samtliga bilder är endast avsedda som illustration och ska inte uppfattas som en garanti om inte annat anges.

11.4 Vi kan komma att ändra, uppdatera eller ta bort information utan förvarning. Box Office reserverar sig för eventuella ändringar, tryck- och bildfel.

 

Sekretess

12.1 Box Office värderar ditt förtroende och respekterar din rätt till skyddad information. Vid hantering av dina personuppgifter följer vi de regler som finns i GDPR. Enligt gällande dataskyddsförordning har du ett flertal rättigheter, som rätten att invända mot viss behandling av personuppgifter och rätten att få information om hur vi behandlar din information. Du kan läsa mer om dessa rättigheter och detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter genom att klicka här.

12.2 Om du vill veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig är du välkommen att ta kontakt med dataskydd@resia.se.

12.3 All betalningsinformation skickas och lagras krypterat.

 

Partnervillkor för resebyråagenter

13.1 Resebyråagent som arbetar med Box Office ska följa de ordinarie bokningsvillkor som gäller för Box Office och tillse att slutkund har all information samt har godkänt de villkor som är aktuella för respektive bokning. Observera att varje produkt kan ha särskilda regler som ska tillgodose säkerhet och service för slutkund.

13.2 Resebyråagent vidareförmedlar alltid färdhandlingar till slutkund. Box Office sänder alla färdhandlingar samt faktura till den resebyrå som gjort bokningen.

13.3 Resebyråns slutkund har vanligtvis journummer till agent på destination som kund kan kontakta om problem uppstår på resan. Vid frågor som uppkommer före resa är det alltid resebyrån som ska ha kontakt med Box Office.

13.4 Reklamationer ska inkomma till Box Office enligt punkt 7 ovan.