Villkor

När du genomför beställningen online och går vidare till kassan och betalningsprocessen så slutför du ett köp av en vara. Detta köp gäller under följande villkor: 

 

Avbokningar, återbetalningar och ändringar 

När köpet är bekräftat så kan detta inte avbokas, återbetalas eller bytas. Alla köp är slutgiltiga. 

Att inte ha möjlighet att gå på eventet eller showen eller att göra ett misstag under bokningsprocessen räknas inte som giltig anledning till återbetalning. Användare är inte berättigade att använda ångerrätten i enlighet med föreskrifter om konsumentfrågor och detaljhandel. 

När köpet är slutfört utfärdar vi en voucher eller e-biljett som tydligt anger adress och starttid för din bokning (eller i förekommande fall öppettider och plats där du kan hämta ut biljetten). 

Om du inte följer de angivna instruktionerna så kan det resultera i att du nekas inträde, att du missar avgången för förbokade visningar, eller att du inte kan hämta ut biljetterna. 

Connection Ticketing kan inte hållas ansvariga för några av de ovannämnda omständigheterna eller för eventuella förseningar som kunden kan komma att råka ut för p.g.a ändringar i resplanen, avbokade transporter (flyg, tåg, m.m.), extrema väderförhållanden eller andra situationer som kan uppstå p.g.a. force majeure som leder till att kunden inte kan följa bokningsanvisningarna.  

Med hänvisning till evanemangsbiljetter kommer vi göra allt vi kan för att ge individer som kommer sent tillträde till den lokal där evanemanget hålls, dock kan tillträde under dessa omständigheter inte alltid garanteras. 

I händelse av avbokning eller ändring av datum för ett event kommer vi att använda alla medel som rimligen är tillgängliga för oss för att meddela om avbokningen eller ändringen så snart vi får tillstånd från leverantören. Detta kan innefatta att publicera uppdaterad information på vår webbplats eller försöka nå kunden via e-post på den e-postadress som angavs vid bokningstillfället. 

Som distributör kan Connection Ticketing endast och enbart avboka biljetter och, följaktligen, återbetala det betalda beloppet när vi erhåller en bekräftelse från arrangören av evanemanget i händelse av avbokningar, datumändringar o.s.v. 

Biljetterna säljs med leverantörens rätt att ändra programmet eller avboka p.g.a. händelser eller omständigheter som rimligen ligger utanför deras kontroll, utan att de är skyldiga att återbetala eller ändra biljetterna. 

 

Skulle spelplatser eller klubbar tvingas avboka beställningar på grund av att de inte kan leverera biljetter i situationer av force majeure, kommer vi att göra vårt bästa för att kontakta våra kunder och hantera eventuella återbetalningar så snart som möjligt. Varken klubbarna, spelplatserna eller Connection Ticketing kommer att hållas ansvariga för några kostnader som uppkommit utöver det ursprungligen betalade beloppet för biljetterna.

Lokalerna förbehåller sig rätten att neka kunden inträde om de bryter mot något av villkoren för showen eller eventet, leverantörens villkor, eller om det finns skäl för allmän säkerhet (inkluderat att kunden inte följer de åtgärder som finns för att förebygga spridningen av Covid-19), och kunden kommer inte ha rätt till återbetalning. 

Publicerade starttider för shower och event kan komma att ändras, och det är kundens skyldighet att dubbelkolla starttiden innan de anländer. 

 

Datum för fotbollsmatch 

Datum för fotbollsmatcher kan komma att ändras, ofta med mycket kort varsel.  

När du gör ett köp av biljetter till en specifik match köper du biljetter till den matchen oavsett vilken tid och datum som matchen spelas. 

Helgfotbollsmatcher kan flyttas från lördag till söndag och vice versa, och kan ibland även innefatta flytt till fredagar eller måndagar. Avsparkstiderna kan också ändras med mycket kort varsel. Kunder måste vara tillgängliga för att delta på alla möjliga datum eftersom ingen återbetalning kommer att erbjudas om ett matchdatum ändras. Likaså kan matcher som är schemalagda en vardag komma att ändras till en annan veckodag, så vi rekommenderar att ha det i åtanke när du planerar din resa eftersom du inte kommer ha rätt till ersättning om dina resplaner inte passar med det slutgiltiga matchdatumet. 

Vi kommer inte kontakta kunder med information om matchdatum och tid för avspark, så det är viktigt att du kontrollerar med klubben eller lokal media regelbundet för korrekt tid och datum. Vi kommer däremot göra vårt bästa för att den senaste informationen ska finnas tillgänglig på våra hemsidor. 

 

Bortasupportrar i fotboll 

Alla biljetter som tillhandahålls kommer vara belägna i hemmasektionen för varje klubb. Att ha på sig bortalagets färger eller att öppet supportra bortalaget är inte tillåtet under några omständigheter och kan leda till nekat inträde eller att du blir utkastad från stadion. Ingen återbetalning eller kompensation kommer i så fall att erbjudas. 

 


Sittplatser - spansk fotboll 

När du bokar mer än 2 biljetter så kan vi inte garantera att alla kommer vara bredvid varandra. Vi kommer dock alltid göra vårt bästa för att placera alla så nära varandra som vi kan, antingen i samma sektion eller block.


Var god notera att många klubbar anser att platser ’tillsammans’ kan vara framför eller bakom varandra, med en trappa emellan eller med en sittplats emellan. 

 

 

Konsument data

Kunduppgifter kan komma att vidarebefordras till fotbollsklubbar om de ber oss att göra det. Information som delas med klubbarna kommer inte att användas i marknadsföringssyfte.

 

Priser och platser: 

Du är endast berättigad till en plats med ett värde som motsvarar det som anges på din biljett. Där det finns ett platsnummer specificerat så förbehåller sig organisatören rätten att förse kunden med en alternativ plats till den som finns angiven på biljetten. 

Var god uppmärksamma att priset på din biljett kan vara leverantörens face value snarare än priset du har betalat. Du har inte rätt till återbetalning om det är så att du har betalat ett högre pris än face value på biljetten. 

Alla priser som visas inkluderar alla eventuella betalnings- och bokningsavgifter. Alla priser inkluderar eventuell moms. Priserna kan komma att ändras när som helst, men prisändringar kommer inte att påverka redan bekräftade beställningar. 

Biljetter som köpts med syfte att olovligt sälja vidare (ticket touting) kan resultera i att biljettinnehavaren blir nekad inträde. 

 

PRISER

Alla priser som visas inkluderar eventuella betalningshanteringsavgifter och bokningsavgifter.

Alla priser inkluderar moms (VAT).

Priserna kan ändras när som helst, men ändringar påverkar inte redan bekräftade beställningar.

Observera att priset på din biljett kan vara biljettförsäljarens nominella värde istället för det pris du betalade. Du har ingen rätt till återbetalning för ett biljettpris som överstiger biljettförsäljarens nominella värde.

 

Kontakt och hjälp 

Connection Ticketing måste rätta sig efter leverantörernas villkor men vi strävar alltid efter att försöka hjälpa till där vi kan. 

Var god skicka alla frågor och annat ni undrar över till contact@connectionticketing.com så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa till där vi kan. Glöm inte att inkludera ditt ordernummer! 

Med tanke på att vi säljer produkter för våra leverantörers räkning, så kan vi behöva kontakta dem för att få ytterligare information innan vi svarar på er förfrågan. Vissa förfrågningar kan ta några veckor att lösa men vi kommer att kontakta dig så snart vi bara kan. 

I de osannolika fallet att du skulle vilja framföra ett klagomål, var god använd samma emailadress som angetts ovan och notera att alla klagomål måste framföras till Connection Ticketing inom 14 dagar efter att eventet har ägt rum.